Stoc autoturisme 0264 438 121 office@inter-auto.ro

Politică privind protecția datelor personale

Compania RMB INTER AUTO SRL vă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de companie şi produsele si serviciile sale. 
Acordăm atenţie detaliata protejării datelor dvs. personale şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în timpul vizitării paginilor noastre de internet si in relationarea directa, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie de catre compania noastra.
Protecţia vieţii dvs. private - procesarea datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ţinem seama în cursul desfăşurării proceselor noastre operationale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet si cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clientii si potentialii nostri clienti sunt înregistrate şi procesate in siguranta si conform prevederilor legale privind protecţia datelor valabile în Romania si detaliate prin Regulamentul General privind Protectia Datelor.
Datele de identificare ale companiei SC RMB INTER AUTO SRL, sunt urmatoarele:

 • sediul social: în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj,
 • înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2093/1993,
 • CUI RO 4016034 atribut fiscal RO

Compania SC RMB INTER AUTO SRL face parte din Grupul Tiriac (Tiriac Holdings) si poate desfasura relatii comerciale cu restul companiilor parte a acestuia, fara a se limita la aceste companii. Acest lucru nu implica transferul datelor dvs. cu caracter personal catre alte companii ale Grupului Tiriac. 
Compania SC RMB INTER AUTO SRL poate transmite date cu caracter personal catre producatorul auto al marcii si catre compania ITH Management Office, in calitate de operatori asociati sau persoane imputernicite. 

Prelucrarea datelor inseamna operatiuni precum: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.
In continuarea prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va face referire la “Client”.
Prin utilizarea termenului “Client” compania RMB INTER AUTO intelege orice reprezentant al publicului larg, cu care compania intra in contact si nu reprezinta o limitare la persoana care a achizitionat un produs / serviciu sau cu care exista un contract in derulare.

Modalitati prin care obtine compania RMB INTER AUTO datele.
Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare sau documente, este accesata pagina de internet, aplicatiile online, sau prin orice alte mijloc de comunicare). 
In plus, SC RMB INTER AUTO SRL poate obtine datele de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe intelegem publicaţii ale institutiilor si autoritatilor publice, registre si ghiduri publice, informatii pe care le-ati facut disponibile publicului prin social media, cat si pe internet.
Totodata, datele pot fi obtinute si de la operatorii nostri asociati ori de la operatorii pentru catre suntem imputerniciti – spre exemplu importator auto, producator auto. 
Clientul poate pune la dispozitie date cu caracter personal prin completarea unor formulare din website, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse actiuni de marketing ale companiei, in cadrul carora a completat formulare etc).

Inregistrarea la newsletter

Pe pagina noastră web publicul are eventual posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv in scop de marketing, în măsura în care nu aţi consimţit la alte utilizări ale datelor. Aveţi posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter sau prin comunciarea unei solicitari scrise catre adresa protectia.datelor@inter-auto.ro

Temeiuri juridice in baza carora prelucreaza compania SC RMB INTER AUTO SRL datele cu caracter personal.
Compania RMB INTER AUTO prelucreaza datele cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 • pentru executarea unui contract la care Clientul sau persoana vizata este parte (de ex: vanzare – cumparare produse auto, furnizarea de servicii suport pentru produsele achizitionate, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de incheierea unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului).
 • in baza interesului legitim al companiei SC RMB INTER AUTO SRL (spre ex: dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor, eficientizarea modului in care opereaza SC RMB INTER AUTO SRL, optimizarea proceselor SC RMB INTER AUTO SRL, centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analize statistice cu privire la portofoliul de Clienti, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune compania in legatura cu punerea la dispozitie a serviciilor si produselor, furnizarea de raspunsuri la solicitarile clientilor sau a publicului);
 • in baza consimtamantului Clientului, daca acesta a fost acordat (de ex: in caz de marketing); 
 • in baza interesului persoanei vizate (ex: rechemari in service sau informari privind garantia produselor achizitionate).

Scopurile in care prelucreaza  SC RMB INTER AUTO SRL datele cu caracter personal.

Scopurile pentru care SC RMB INTER AUTO SRL prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

 • furnizarea de produse si servicii, prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale SC RMB INTER AUTO SRL, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); 
 • centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile RMB INTER AUTO in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale SC RMB INTER AUTO SRL care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii);
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele SC RMB INTER AUTO SRL, contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici /costuri /functionalitati /beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului/persoanei vizate (de ex: informatii aditionale despre produsele, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si/sau serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atat in locatiile fizice ale retelei de dealeri, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizata/generala de catre importator, retea de dealeri si/sau alte entitati din Grupul Tiriac si/sau de catre partenerii acestuia, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricarei solicitari sau formular al companiei.
 • realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje (online, postal sau telefonic);
 • identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt clienti ai companiei SC RMB INTER AUTO SRLin vederea efectuarii de marketing personalizat, conform optiunii Clientului exprimate prin formulare ale/ emise de companie.
 • analizarea comportamentului Clientului/oricarei persoane care acceseaza site-ul, prin folosirea de cookies, atat ale companiei, cat si ale tertilor, cu scopul de a furniza un continut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor –pentru informatii detaliate despre Politica de cookies te rugam sa consulti pagina noastra web;
 • pentru programe de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.
 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile companiei pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor;
 • dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza intreaga retea autorizata ce reprezinta brandurile comercializate de RMB Inter Auto (Daimler, Mitsubishi, Ford, Hyundai, Mazda, Honda, Land Rover,  Jaguar;
 • crearea de scheme de comisionare pentru reprezentantii fortei de vanzari, precum si calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti reprezentantii fortei de vanzari ca urmare a activitatii prestate;
 • efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare a unor astfel de activitati.
 • arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate companiei si expediata de catre companie, precum si realizarea de activitati de curierat; 
 • solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care compania este parte; 
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor companiei, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale companiei;
 • realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile;
 • pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale companiei, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate.
 • pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre companie.

Realizarea de profiluri si deciziile automate la nivelul companiei SC RMB INTER AUTO SRL 
In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

Inregistrarea convorbirilor telefonice realizata de catre compania SC RMB INTER AUTO SRL 

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat inainte de fiecare convorbire telefonica, compania poate inregistra si pastra convorbirile telefonice catre/de la centralele telefonice ale companiei. Compania urmeaza a utiliza aceste informatii exclusiv in scopul imbunatatirii serviciilor sale, investigarii anumitor situatii, pentru a face proba anumitor acorduri date de catre Client, sau pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu.

Monitorizarea video realizata de catre compania SC RMB INTER AUTO SRL 
Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii operationale, locatiile fizice ale companiei sunt monitorizate video. In aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice inregistrarii video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video”.

 

Durata de timp pentru care prelucreaza compania SC RMB INTER AUTO SRL datele cu caracter personal.

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.
Termenul de arhivare a datelor prelucrate de SC RMB INTER AUTO SRL  este de: 5 ani.
Termenul de prescriptie a datelor prelucrate de SC RMB INTER AUTO SRL  este de: 10 ani.
Termenul de prelucrare a datelor in scopul rezolvarii problemelor juridice la nivel de SC RMB INTER AUTO SRL este de: 10 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de compania SC RMB INTER AUTO SRL
Destinatarii datelor pot fi:

 • operatori asociati:
  • importatorii  marciilor reprezentate in Romania.
  • precum si companiei ITH Management Office – furnizor de consultanta al companiei.
 • persoane imputernicite:
  • Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; furnizori de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor, instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare.
  • Entitati catre care compania a externalizat furnizarea de servicii.
 • autoritati si institutii:
  • Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor.
  • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica.

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca RMB Inter Auto sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/SEE. 
SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.

Înainte de a transfera date cu caracter personal din Spațiul Economic European (SEE) ne vom asigura că există garanții adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și, dacă este necesar, vom obține autorizația Autorității Competente pentru Protecția Datelor. Entitatea care primește datele cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

Drepturile Clientului / persoanei vizate si modalitatile de exercitare a acestora.

1.Dreptul de acces la datele personale - inseamna dreptul Clientului de a avea acces la datele din formularul completat.

Dacă Clientul considera ca această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este suficient de clarificatoare, accesta poate avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro  de unde puteţi afla:

 • care e scopul prelucrării datelor personale?
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

2.Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care Clientul sesizeaza că datele personale sunt inexacte sau incomplete, acesta are dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestor date prin transmiterea unei solicitări la adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de Client, ca persoană vizată, acesta are dreptul să solicite orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta ii va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ni se furnizeze datele despre Client care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea sa directă.

Clientul poate solicita separat să cunoasca dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea Clientului, acesta va putea primi si o copie a formularului completat sau un alt format pe care compania il detine. 
Clientul trebuie să cunoasca faptul că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care Clientul va fi informat cu privire la prelungire.  
De asemenea, dacă nu vom da curs cererii Clientului de rectificare sau nu ii vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanţă.

3.Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul Clientului de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Clientul isi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • atunci când Clientul se opuneţi prelucrării datelor sale;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale referitor la faptul ca Clientul a solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective. 
Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii Clientului de a ştrerge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

4.Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

 • Rectificare datelor incorecte sau inexacte, Clientul poate solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă Clientul descopera că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doreste ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă Clientul doreste să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă Clientul este împotriva prelucrării, în continuare, poate solicita restricţionarea accesului la datele sale personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului Clientului de a se opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, Clientul va fi informat în timp util. 

5.Dreptul de a retrage consimtamantul - pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele Clientului se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, acesta are posibilitatea în orice moment să transmita un e-mail la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro  prin care să anunte că nu mai este de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor sale personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

6.Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care Clientul o are de a primi  datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, Clientul are posibilitatea să ne solicite ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne va indica.

7. Dreptul de a se opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care Clientul se afla; este dreptul Clientului de a ne solicita să nu prelucrăm datele sale în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului Clientului la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al Clientului sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul companei companiei SC RMB INTER AUTO SRL, în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj, in atentia responsabilului cu protectia datelor sau la adresa de email: protectia.datelor@inter-auto.ro  cu referinta "solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

 

 

NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

destinată reprezentanţilor legali ai entităţilor juridice şi persoanelor de contact

 

Societatea  RMB Inter Auto SRL cu sediul social  în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, tel.0264.438123, fax. 0264.438.003, cont nr.: RO04 BRDE 130S V360 3057 1300 deschis la BRD -  sucursala Cluj, înregistratã la ORC sub nr. J12/2093/1993, Cod fiscal nr. RO  aici în calitate de operator („Societatea”), transmitem această informare prin PUBLICARE PE SITE, prin intermediul persoanei juridice pe care o reprezentaţi sau prin angajatorul dvs, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul contractului încheiat sau interacţiunii profesionale cu  RMB INTER AUTO.

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi contactat la:

Această Notă de informare detaliază când şi de ce, noi, RMB Inter Auto S.R.L. (denumită în continuare  RMB INTER AUTO), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiţii de siguranţă, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate şi modul în care puteţi să vă exercitaţi aceste drepturi.

 1. Scopurile şi temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră
 1. În cazul în care sunteţi reprezentant legal (ex: director, administrator, preşedinte al consiliului de administraţie) împuternicit sau persoană de contact pentru un actual sau potenţial partener entitate juridică (societate, fundaţie, asociaţie, instituţie sau autoritate publică) cu care intenţionăm să încheiem sau am încheiat un contract sau cu care interacţionăm în activitatea desfăşurată de dvs sau de noi în mod legitim, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv, datele de identificare: nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în contract, poziţie sau funcţie deţinută în cadrul entităţii juridice în numele sau pentru care acţionaţi, în procedurile judiciare şi/sau fiscale şi date necesare pentru derularea şi executarea contractului respectiv).

Dacă iniţiativa este a  RMB INTER AUTO sau a dumneavoastră, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a iniţia sau desfăşura relaţiile contractuale cu partenerii noştri, entităţi juridice, actuali sau potenţiali.

 1.  RMB INTER AUTO are obligaţia de a respecta obligaţiile impuse prin normele legale ce reglementează diferite sectoare ale activităţii proprii, cum sunt: obligaţia de raportare către autorităţile fiscale, obligaţiile în materie financiar contabilă, obligaţiile în materia combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, obligaţii în materie de audit, sănătate şi securitate în muncă, pază şi protecţie, altele. Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este este necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.
 2. Din motive de securitate, atunci când sunteţi un vizitator al sediului  RMB INTER AUTO, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, datele dumneavoastră de identificare: numele, prenumele, calitatea de reprezentant) în scopul protejării spaţiului în care ne desfăşurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar şi a personalului  RMB INTER AUTO. Această prelucrare este posibil să fie făcută de proprietarul spaţiilor în care ne desfăşurăm activitatea, în baza unui contract privind serviciile de pază şi protecţie.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării este respectarea obligaţiilor legale de pază şi protecţie pentru proprietarul clădirii, dar şi interesul nostru legitim de a ne proteja.

 1. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, http://www.inter-auto.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, adresa de IP, data şi ora accesării) în scopul monitorizării traficului şi pentru a îmbunătăţi conţinutul informativ al paginii noastre de internet.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea şi eficienţa paginii noastre de internet.

Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie. Pentru mai multe detalii puteţi accesa Politica noastră de cookies existentă pe site.

 1. În plus şi în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scopul satisfacerii unor alte interese legitime ale  RMB INTER AUTO, respectiv exercitarea şi apărarea drepturilor noastre, inclusiv în faţa autorităţilor publice.
 1. Dezvăluirea sau transmiterea datelor dumneavoastră către terţi
 1. În situaţii temeinic justificate,  RMB INTER AUTO poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către terţi, respectiv către:
 1. societăţile din cadrul Ţiriac Group, inclusiv acţionarii lor şi ai noştri;
 2. instanţe judecătoreşti sau arbitrale şi/sau alte autorităţi publice;
 3. avocaţi, specialişti din domeniile audit, juridic, consultanţă fiscală;
 4. terţe părţi indicate expres de dumneavoastră;
 5. furnizorii noştri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT şi de mentenanţă a sistemelor IT);
 6. terți achizitori, în măsura în care activitatea  RMB INTER AUTO ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
 1. Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European sau în tări care nu sunt agreate ca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor. În situaţii de excepţie şi doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara zonelor descrise anterior se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecţie adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecţiei datelor cu caracter personal şi cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.
 1. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepţia situaţiilor în care legea română sau Regulamentul GDPR prevede contrariul, aveţi următoarele drepturi:

 1. dreptul de a fi informat, aşa cum se întâmplă în această Notă de informare;
 2. dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare;
 3. dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;
 4. dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă şterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 6. dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a vă prelucra datele, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 7. dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 8. dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepţia dreptului de a formula o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poştă, la adresa: Str. Calea Turzii nr. 172, Cluj Napoca, România;
 • prin email, la adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro; Telefon: 0264438121;
 • program de luni până vineri, de la orele 8 la orele 16.
 1. Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului încheiat cu dumneavoastră, dar şi ulterior, după încetarea contractului, conform obligaţiilor legale stabilite în sarcina noastră şi cu respectarea procedurilor noastre interne (de exemplu, cu respectarea termenelor legale de prescripţie la care adăugăm circa doi ani), dar nu mai mult timp decât este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimţământului dumneavoastră, prelucrarea va continua până la retragerea consimţămîntului, cu excepţia situaţiei în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv o obligaţia legală în acest sens) şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanţă şi pentru soluţionarea oricăror proceduri juridice şi / sau fiscale.

Stocarea datelor este facută şi în programele şi aplicaţiile pe care le utilizăm în activitatea curentă, furnizate şi/sau dezvoltate şi/sau implementate pe staţiile locale ale personalului nostru, dar este posibil ca acestea să fie stocate şi pe serverele locale din sediile RMB Inter Auto S.R.L.

Vă asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ştergerii neautorizate, precum şi a altor riscuri similare, aplicate pentru toate modurile de stocare descrise anterior.

 1. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese automatizate.

 1. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală, legală sau o obligație necesară pentru a încheia un contract, iar în lipsa acestora nu se poate derula un parteneriat între  RMB INTER AUTO şi entitatea parteneră, nu pot fi îndeplinite obligaţiile legale, iar parteneriatul comercial nu poate fi perfectat şi nici dus la îndeplinire în mod complet şi corect.

În cazul în care sunteţi nemulţumit de respectarea drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin modalităţile descrise anterior, către Departamentul DPO. DPO va analiza plângerea dvs. și va lucra împreună cu dvs. pentru a rezolva problema.

Dacă în continuare considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost tratate corespunzător şi în conformitate cu legea, puteți contacta Autoritatea Naţionala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți depune o plângere la aceasta, precum şi la instanţele de judecată competente.