• Acasa
 • Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

 

SC RMB INTER AUTO SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2093/1993, având CUI RO 4016034 atribut fiscal RO, în calitate de proprietar și administrator al website-ului www.inter-auto.ro și în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislația națională și de Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018,

respectă dreptul la viața privată al persoanelor care accesează website-ul și asigură protecția corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori și utilizatori.

Vizitatori – persoane care accesează pagina www.inter-auto.ro, anonimi;

Utilizatori – persoane care utilizează site-ul și completează formularele de contact din website.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor și IP-ului (în acest sens te rugăm să consulți Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completați online informații cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului www.inter-auto.ro este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC RMB INTER AUTO SRL, în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Responsabilul cu protecția datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.inter-auto.ro sunt:

 • numele și prenumele;
 • adresa e-mail;
 • numărul de telefon.

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completați formularul de utilizator pe site, ne puteți transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site. 

Pentru situațiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați prin completarea formularului de utilizator de la secțiunea respectivă din site sunt:

 • pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
 • pentru a primi informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre;
 • pentru a vă transmite news-letter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veți fi informați cu toate noutățile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clienților de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
 • pentru interesul legitim al societății; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe.
 • pentru a fi pus în contact direct cu reprezentanții rețelei autorizate de distribuție și service în scopul soluționării solicitării dvs.

 

Colectarea și prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană și legislația națională, astfel:

 

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), cu mențiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.
 • Constituția României, republicată (art. 26); 
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).

 

În cazul vizitatorilor site-ului, SC RMB INTER AUTO SRL nu cunoaște date despre aceștia, cu excepția adresei IP și a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați politica de confidențialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor și secțiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

Societatea SC RMB INTER AUTO SRL urmărește interesul legitim al comunicării ușoare cu clienții săi, atragerea de noi clienți, și monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfășurarea activității economice curente.

Datele personale înscrise de dvs pe acest website sunt văzute și de către alte persoane juridice, operatorii noștri asociați sau împuterniciți, după cum urmează:

 • Operatori asociați: importatorul auto
 • Categorii de operatori împuterniciți:
 • programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanța, modificarea aplicației, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web.
 • specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii.
 • specialiști în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizată de furnizorul selectat în acest sens.

 

Datele personale pe care ni le-ați furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website și cu acces permis operatorilor asociați și care îndeplinește cele mai înalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastră să fie transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a societății.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 • În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relației dintre ofertant și client;
 • În cazul clienților care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare și la protecția intereselor societății;
 • Pentru ceilalți utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 și punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea dvs. la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.
 • În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează și nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de utilizare cookie.

 

SC RMB INTER AUTO SRL nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alți terți, în afara celor menționați. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parțial (ex: e-mail – se utilizează numai numele și prenumele, formula de adresare domn/doamna și adresa e-mail).

 

Utilizatorii site-ului www.inter-auto.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu SC RMB INTER AUTO SRL:

 

 1. Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat;

Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro  de unde puteţi afla:

 • care e scopul prelucrării datelor personale?
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

 

 1. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro 

 

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă. 

Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți putea primi și o copie a formularului completat.

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale acest termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.  

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.

 

 1. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:
 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

 

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective. 

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a șterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

 1. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;

 • dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriți ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util. 

 

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro  prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie sa includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageți consimțământul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

 

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi  datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
 2. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastră sau al altui utilizator.

 

Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate şi semnate la sediul SC RMB INTER AUTO SRL  din Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj, sau la adresa de email: protectia.datelor@inter-auto.ro  cu referința „solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorităţii competente. 

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite. 

Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia. 

În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identității.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

În mod implicit, site-ul www.inter-auto.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informații despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri disponibilă pe websiteul nostru. 

 

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal.

Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram (unde este cazul). Fiecare canal social media are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor. 

De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

 

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/

 

Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

 

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Google: https://www.google.com/

 

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara SC RMB INTER AUTO SRL  în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 

POLITICA DE COOKIE

Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a face diferența între utilizatorii care îl accesează. Un cookie este o arhivă alfa-numerică mică stocată pe hard disk sau în browser-ul unui computer, tabletă, smartphone sau dispozitiv similar când se navighează pe internet.

 

Cookie-urile ne permit să oferim informații relevante despre produsele și serviciile noastre și să vă oferim o experiență mai prietenoasă, adaptată preferințelor și intereselor dvs. atunci când navigați pe site-ul nostru.

 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-ul imposibil sau extrem de dificil de folosit. Totodată, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

o    Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.

o    Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( Ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română).

o    Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

o    Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

o    Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

o    Măsurarea, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

 

Majoritatea cookie-urilor pe care noi le folosim sunt de tip analitic, care numără utilizatorii, ne ajută să înțelegem cum se navighează pe site-ul nostru și ajută la îmbunătățirea modului în care funcționează site-ul, de exemplu, făcând rezultatele să fie mai exacte în cazul căutărilor.

 

Site-ul nostru folosește cookie-uri Google Analytics  și Session, pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează acest site și pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stochează informații despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum și secțiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informații personale, altele decat IP-uri generale, prin urmare, aceste informații nu pot fi folosite pentru identificarea utilizatorului.

 

Site-ul folosește Google Analytics pentru a putea urmări dacă site-ul întrunește cerințele utilizatorilor și pentru a prioritiza îmbunătățirea proceselor derulate. Google oferă mai multe informații despre cookie-uri în pagina de politică a confidențialității și politica cookie-urilor.

 

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la modul în care Google folosește și colectează aceste date, accesați link-ul website-ul www.google.com.

 

De asemenea, utilizăm anumite module cookie în scopuri de publicitate, astfel încât să putem gestiona mai eficient prezentarea produselor noastre pe alte platforme unde utilizatorii pot solicita servicii, cum ar fi Facebook.

 

Niciunul dintre cookie-urile noastre nu stochează informații personale de tipul numelui sau adresei dvs. poștale. Vă rugăm să rețineți că restricționarea cookie-urilor poate avea un impact asupra unor funcționalități ale site-ului web RMB Inter Auto.

 

Ce fel de Cookie-uri folosim?

 

În funcție de tipul de organizație care le administrează:

 •     Cookie-urile proprietare RMB Inter Auto – instalate de site-ul nostru propriu.
 •     Cookie-urile de la terțe părți: instalate de site-uri web care nu fac parte din site-ul RMB Inter Auto vizitat.

 

De exemplu, în cazul în care includem conținut de pe YouTube pe propriul site web sau pe butoanele pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a partaja conținut în rețelele sociale, un utilizator care accesează un astfel de conținut de pe site-ul propriu poate avea cookie-uri adăugate de la aceste terțe părți.

 

RMB Inter Auto nu controlează aceste cookie-uri terță parte și, prin urmare, utilizatorul trebuie să revadă politicile cookie-urilor acestor site-uri web pentru informații suplimentare.

În funcție de perioada de timp, aceștia rămân activi în sistemul utilizatorului:

 •     Cookie-uri pentru sesiuni: colectează și stochează date numai în timp ce utilizatorul vizitează site-ul web.
 •     Cookie-urile persistente: rămân stocate pe un computer și pot fi accesate și gestionate de organizația responsabilă de modulul cookie pentru o anumită perioadă de timp sau până când utilizatorul îl șterge.

 

În funcție de scopul pentru care datele sunt colectate prin cookie-uri:

 •     Cookie-uri tehnice: permit utilizatorului să utilizeze diferite opțiuni pe care le facilitează: de exemplu, controlul traficului și comunicării datelor, identificarea unei sesiuni, accesarea zonelor restricționate, efectuarea unei achiziții, solicitarea unui abonament sau participarea la un eveniment etc.
 •     Cookie-urile de personalizare: permit utilizatorului să acceseze servicii cu anumite caracteristici personalizate, cum ar fi limba, tipul de browser, configurația pentru regiunea din care utilizatorul accesează serviciile etc. 
 •     Cookie-uri analitice: permit managerilor de site-uri web să urmărească și să analizeze comportamentul utilizatorilor pe un site web astfel încât aceștia să poată îmbunătăți informația prin analiza datelor privind utilizarea site-ului de către utilizatorii serviciilor sale. 
 •     Cookie-uri de publicitate: permit gestionarea spațiilor publicitare pe care editorul web le-a inclus pe un site web unde sunt oferite servicii, pe baza unor criterii cum ar fi tipul de conținut sau frecvența cu care este afișat conținutul.

 

Cookieurile nu sunt viruși. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri (printre care și al nostru) impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

 

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii SC RMB INTER-AUTO SRL  sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre.

 

Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastră în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.inter-auto.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate. 

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.inter-auto.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate va rugăm să ne contactați la adresa de e-mail protectia.datelor@inter-auto.ro  

 

În ipoteza în care datele dv. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj, cu mențiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro

Termenul general de stocare este pe toată perioada colaborării, cât și ulterior, pe o perioadă rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

 

Link-uri utile:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.