Termeni și condiții

Designul și conținutul website-ului www.inter-auto.ro aparțin in exclusivitate Societății RMB Inter Auto S.R.L. și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

 

SC RMB INTER AUTO SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2093/1993, având CUI RO 4016034 atribut fiscal RO, este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 10844.

 

DEFINIȚII 

Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la site-ul www.inter-auto.ro.

 

Vizitator – orice persoană care accesează site-ul www.inter-auto.ro, indiferent de motiv. 

Utilizator – persoană fizică care are sau obține acces la conținut, prin mijloacele de comunicare (spre exemplu formulare) puse la dispoziție de către RMB Inter Auto S.R.L. (electronic) sau în baza unui acord de utilizare existent între RMB Inter Auto S.R.L. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

 

Prin „conținut” înțelegem: 

  • toate informațiile de pe site sau din aplicație care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; 
  • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către RMB Inter Auto S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informații legate de produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de RMB Inter Auto S.R.L. într-o anumită perioadă. 

 

Cont – secțiune din site sau din aplicație formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite clientului/consumatorului accesul, vizualizarea, consultarea, evaluarea, interogarea informațiilor și transmiterea solicitării și care conține informații despre aceștia.

 

Formular de comunicare – solicitare – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între RMB Inter Auto S.R.L. și client, prin care acesta transmite Societății RMB Inter Auto S.R.L. intenția sa de a achiziționa produse sau a primi informări prin intermediul site-ului www.inter-auto.ro. 

 

Date personale – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea Politica de confidenţialitate privind Datele Personale disponibilă online pe acest site.

 

ACCEPTAREA “TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR” 

Înainte de a naviga în website-ul www.inter-auto.ro va rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul www.inter-auto.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină.

 

RMB Inter Auto S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului sau al aplicației mobile. În această situație, RMB Inter Auto S.R.L. va înștiința utilizatorii prin afișarea schimbărilor pe o pagină ce va apărea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator / vizitator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

 

CONȚINUTUL SITE-ULUI ȘI AL APLICAȚIEI MOBILE 

Conținutul, astfel cum este definit, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site sau în aplicația mobilă, sunt proprietatea exclusivă a Societății RMB Inter Auto S.R.L., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original. 

 

Informațiile publicate pe site-ul www.inter-auto.ro sunt informații de interes general despre RMB Inter Auto S.R.L. produsele comercializate de partenerii săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât și alte informații considerate de RMB Inter Auto S.R.L. ca fiind de interes pentru utilizatori şi/sau vizitatori. 

 

RMB Inter Auto S.R.L. își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul www.inter-auto.ro 

RMB Inter Auto S.R.L. își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

 

COPYRIGHT 

Cu excepția opiniilor postate de către utilizatori, conținutul site-ului www.inter-auto.ro  –  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății RMB Inter Auto S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. 

Așadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul RMB Inter Auto S.R.L., a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

ACCES 

  • Accesul în website-ul www.inter-auto.ro este liber și nu necesită configurarea unui utilizator.
  • Utilizarea formularului de contact – necesită furnizarea de date cu caracter personal; a se consulta Politica de confidenţialitate disponibilă pe site. 

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar RMB Inter Auto S.R.L. are dreptul de a şterge contul astfel creat imediat ce va afla de situație. 

 

RMB Inter Auto S.R.L. poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzică accesul dumneavoastră la conținutul site-ului www.inter-auto.ro sau doar la o parte a acestui conținut. 

În cazul în care administratorii site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

 

LEGĂTURI 

Website-ul www.inter-auto.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

RMB Inter Auto S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

 

PARTENERI 

Despre calitatea produselor, despre autenticitatea mărcii și despre orice alte nelămuriri referitoare la o anumită marcă sau la un anumit produs clientul se poate adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România. 

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII 

O parte din conținutul site-ului www.inter-auto.ro, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile și simbolurile lor, este pusă la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. Din acest motiv, RMB Inter Auto S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site. 

 

Imaginile prezentate atât pe site-ul www.inter-auto.ro au rol exemplificativ, iar produsele și/sau serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.) 

 

RMB Inter Auto S.R.L. nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori referitor la produsele promovate, în schimb, își asumă dreptul de a șterge (îndepărta) orice conținut care încalcă Termenii și condițiile website-ului www.inter-auto.ro sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, RMB Inter Auto S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către utilizatori. 

RMB Inter Auto S.R.L. nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate în promoțiile desfășurate prin intermediul site-ului. 

RMB Inter Auto S.R.L. nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare a prețurilor, caracteristicilor, imaginilor produsele sau serviciilor afișate pe website-ul www.inter-auto.ro. 

RMB Inter Auto S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”. 

RMB Inter Auto S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului www.inter-auto.ro precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

 

PROMOȚII ȘI CONCURSURI 

Promoțiile și concursurile care se desfășoară pe website respectă regulamentele create de RMB Inter Auto S.R.L. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința utilizatorilor prin intermediul site-ului propriu www.inter-auto.ro sau prin mesaje de poștă electronică. Pentru a beneficia de promoții, participanții trebuie să respecte întocmai regulile afișate în regulamentul oficial. Promoțiile prezentate în aceste medii sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile. 

RMB Inter Auto S.R.L. își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

 

În ceea ce privește informarea persoanelor vizate despre drepturile acestora potrivit actelor normative menționate anterior, prevederile prezentului paragraf se aplică și persoanelor care frecventează orice spațiu/loc al RMB Inter Auto S.R.L. supus supravegherii video, în scopul monitorizării/securității persoanelor, spațiului și securității bunurilor; de asemenea, persoanele care frecventează orice spațiu/loc al RMB Inter Auto S.R.L. supravegheat video sunt de acord expres și neechivoc cu faptul că sunt înregistrate video de RMB Inter Auto S.R.L. și că aceste înregistrări video sunt păstrate și utilizate de RMB Inter Auto S.R.L. și sunt puse şi la dispoziţia autorităţilor, conform legii.

 

FRAUDĂ 

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.inter-auto.ro  SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SERVER CARE GAZDUIEŞTE SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A ACESTORA ȘI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINȚĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

 

ÎN CAZUL ÎN CARE NU AGREAȚI CONDIȚIILE ȘI TERMENII MAI-SUS ARĂTATE VA RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI SITE-UL www.inter-auto.ro ȘI SĂ ÎNCHIDEȚI DE ÎNDATĂ PAGINA DE WEB www.inter-auto.ro.