• Acasa
 • Panou de informare cu privire la date personale

Panou de informare cu privire la date personale

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Ca să putem analiza comunicarea pe care ne-ați transmis-o, vă informăm că prelucrăm adresa dumneavoastră de email, precum și orice alte date pe care le-am obținut din emailul dumneavoastră.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea asigurării și stabilirii unei relații cu dumneavoastră, prin transmiterea unor răspunsuri la solicitările dumneavoastră (fie că ne solicitați o ofertă sau doriți programarea la service, fie că ne aduceți la cunoștință o anumită situație sau aveți o reclamație), prelucrare întemeiată pe interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea, precum și pentru a face demersuri la solicitările dumneavoastră înainte de încheierea unui contract de furnizare produse sau servicii.

 

De asemenea, în cazul în care sunteți deja clientul nostru și ne transmiteți un email în legătură cu produsul sau serviciul furnizat, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul contractului încheiat cu dumneavoastră.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform solicitării transmise prin email precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către:

 

– furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, producătorii de autovehicule în vederea acordării garanției și înștiințării privind defecțiunile apărute, furnizorii/producătorii de piese auto dacă e cazul, prestatorii de servicii de asistență rutieră, prestatorii de servicii de garanție extinsă, prestatorii de servicii de tip call center); autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale); contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării. Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele dumneavoastră, precum și una sau mai multe dintre următoarele: număr de telefon, email, informații puse la dispoziția noastră prin intermediul formularului completat online.

 

De asemenea, în măsura în care ne furnizați aceste date în vederea încheierii unui contract cu RMB INTER AUTO SRL, în plus față de tipurile de date deja menționate, vom avea nevoie să ne puneți la dispoziție și:

– Codul Numeric Personal sau alt identificator unic similar

– Seria și numărul documentului care atestă identitatea

– Adresa de domiciliu / Adresa de corespondență

– Seria și numărul permisului de conducere (dacă este cazul).

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoare date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă furniza oferte cu privire la produsele și serviciile din domeniul auto (produse: vehicule, piese și accesorii auto; închirieri auto; servicii: reparații, mentenanță, garanție, evaluare auto, mașina de înlocuit pe perioada reparației, test drive, service ITP, asistență rutieră), la solicitarea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract cu dumneavoastră.

 

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza produsul sau serviciul dorit, prelucrare întemeiată pe contractul încheiat cu dumneavoastră.

 

Dacă v-ați dat consimțământul, vă vom contacta pentru a realiza sondaje de opinie cu privire la gradul de satisfacție față de produsele și serviciile RMB INTER AUTO.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

 1. Dacă sunteți interesat de ofertele noastre (potențial client), transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 

– importatorii și producătorii de autovehicule în vederea urmăririi îndeplinirii obligațiilor noastre avute în calitate de dealer conform Politicii privind schimbul de date între dealer, importator și producător.

 

 1. Dacă sunteți sau ați devenit clientul RMB INTER AUTO, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 

– importatorii și producătorii de autovehicule pentru acordarea garanției produsului și remedierea în termen de garanție cu defecțiunile apărute, către furnizorii/producătorii de piese auto dacă e cazul, prestatorii de servicii de asistență rutieră, prestatorii de servicii de garanție extinsă, prestatorii de servicii de tip call center), conform contractului încheiat cu dumneavoastră;

 

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise și către:

 • autoritățile statului, la cererea acestora sau conform legii;
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari);

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp va prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care încheiați un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele, emailul dumneavoastră, precum și numărul de telefon, dacă ați bifat și această modalitate de comunicare, informații puse la dispoziția noastră prin intermediul formularului completat pe website.

 

În măsura în care efectuați test-drive-ul, în plus față de datele menționate anterior, vom prelucra și:

 • Codul Numeric Personal sau alt identificator unic similar
 • Seria și numărul documentului care atestă identitatea
 • Adresa de domiciliu / Adresa de corespondență
 • Seria și numărul permisului de conducere
 • Categoria permisului de conducere
 • Perioada de valabilitate a permisului de conducere.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă programa la test-drive, în locația aleasă de dumneavoastră, caz în care prelucrarea se efectuează pentru a face demersuri la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea contractului specific pentru desfășurarea test-drive-ului, precum și pentru desfășurarea propriu-zisă a test-drive-ului.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care vă prezentați în showroom și încheiați un contract în vederea efectuării test-drive-ului, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro.

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm adresa de email primită de la dumneavoastră, numele, prenumele, numărul de telefon, dacă ați bifat și această modalitate de comunicare, precum și informații despre mașina deținută în măsura în care ni le furnizați, informații puse la dispoziție prin intermediul formularului completat de pe website.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele pentru a vă transmite comunicări în scopuri de marketing prin e-mail – newsletter – și/sau prin telefon/sms (inclusiv comunicări despre acțiuni de marketing direct de promovare a ofertelor comerciale, invitații la test-drive-uri și evenimente, asistență pentru autovehiculul deținut: mentenanță, asistență rutieră, garanții, asigurări, ITP), pe baza consimțământului dumneavoastră.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin email și/sau telefon și/sau mesaje pe platforme de comunicare mobilă, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele, emailul dumneavoastră, precum și numărul de telefon, dacă ați bifat și această modalitate de comunicare, date transmise de dumneavoastră prin intermediul formularelor de pe website.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă furniza informații cu privire la produsele și serviciile din domeniul auto (produse: vehicule, piese și accesorii auto; închiriere auto; servicii: reparații, mentenanță, garanție, evaluare auto, mașină de înlocuit pe perioada reparației; test drive, service ITP, asistență rutieră), la solicitarea dvs, înainte de încheierea unui contract cu dumneavoastră.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care încheiați un contract cu privire la produsul sau serviciul respectiv, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele, emailul dumneavoastră, precum și numărul de telefon, dacă ați bifat și această modalitate de comunicare, informații pe care ni le-ați pus la dispoziție prin intermediul formularului completat pe website.

 

De asemenea, prelucrăm date cu privire la perioada în care și zona unde doriți să folosiți automobilul și preferința pentru un anumit tip de automobil și tip persoană. De asemenea, în măsura în care ne furnizați aceste date în vederea încheierii unui contract, în plus față de tipurile de date deja menționate vă vom prelucra și:

 • Codul Numeric Personal sau alt identificator unic similar
 • Seria și numărul documentului care atestă identitatea
 • Adresa de domiciliu / Adresa de corespondență
 • Seria și numărul permisului de conducere
 • Categoria permisului de conducere
 • Perioada de valabilitate a permisului de conducere.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilul cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea transmiterii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră referitoare la serviciul de închiriere furnizat de RMB INTER AUTO SRL, prelucrare necesară pentru a face demersuri la solicitările dumneavoastră înainte de încheierea unui contract de închiriere autovehicul.

 

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza autovehiculul pe care doriți să îl închiriați, prelucrare întemeiată pe contractul încheiat cu dumneavoastră.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care încheiați un contract cu privire la închirierea unui autovehicul, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele dumneavoastră, locația, email, mașina ofertată la buy-back, precum și numărul de telefon, dacă ați bifat și această modalitate de comunicare, informații puse la dispoziție prin intermediul formularului completat pe website.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea transmiterii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră referitoare la condițiile de buy-back, prelucrare necesară pentru a face demersuri la solicitările dumneavoastră înainte de încheierea unui astfel de contract.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care încheiați un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele dumneavoastră, precum și una sau mai multe dintre următoarele: telefon, email, în funcție de ce ați bifat. De asemenea, vom prelucra date privind locația preferată. Aceste date ne sunt puse la dispoziție de dumneavoastră prin intermediul formularului completat pe website.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilul cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea transmiterii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră referitoare la activitățile de service pe care le furnizăm sau pentru a vă programa în locațiile noastre unde efectuăm astfel de servicii, prelucrare necesară pentru a face demersuri la solicitările dumneavoastră înainte de încheierea unui contract de prestări servicii.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care încheiați un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și cum le-am obținut?

 

Prelucrăm numele, prenumele, emailul dumneavoastră, precum și numărul de telefon, dacă ați bifat și această modalitate de comunicare, informații pe care ni le-ați pus la dispoziție prin formularul aflat pe website-ul nostru.

 

Cine este operatorul și care sunt datele responsabilului cu protecția datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2093/1993 acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

– Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

– Telefon: 0264.438.121

– Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea asigurării și stabilirii unei relații cu dumneavoastră, prin transmiterea unor răspunsuri la solicitările dumneavoastră, prelucrare necesară pentru a face demersuri la solicitările dumneavoastră înainte de încheierea unui contract de vânzare autovehicul.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

 

Prelucrăm datele prin contactarea dumneavoastră prin telefon, sms, email, conform opțiunii exprimate, precum și prin intermediul aplicațiilor pe care le utilizăm în vederea desfășurării activității noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi păstrate în baza noastră de date atât timp cât nu solicitați ștergerea lor, conform legii, pe perioada de păstrare menționată mai jos.

 

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Unde și către cine transmitem datele dumneavoastră?

 

Către furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, producătorii de autovehicule în vederea acordării garanției și înștiințării privind defecțiunile apărute, furnizorii/producătorii de piese auto dacă e cazul, prestatorii de servicii de asistență rutieră, prestatorii de servicii de garanție extinsă, prestatorii de servicii de tip call center);

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și către:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate de regulă numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European. În cazul existenței unui transfer către state din afara UE sau a Spațiului Economic European, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate.

 

Cât timp vă prelucrăm datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

 

În cazul în care încheiați un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi păstrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul.

 

Ce drepturi aveți cu privire la date?

 

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Puteți exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

 

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este efectuată de RMB INTER AUTO SRL cu încălcarea legislației în vigoare, aveți și următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

 

 1. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.

 

Dacă doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.