• Acasa
 • Politică privind protecția datelor personale

Politica privind protecția datelor personale

Compania RMB INTER AUTO SRL vă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de companie şi produsele si serviciile sale. 

Acordăm atenţie detaliata protejării datelor dvs. personale şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în timpul vizitării paginilor noastre de internet si in relationarea directa, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie de catre compania noastra.

Protecţia vieţii dvs. private – procesarea datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ţinem seama în cursul desfăşurării proceselor noastre operaționale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet și cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clienții și potențialii noștri clienți sunt înregistrate şi procesate în siguranță și conform prevederilor legale privind protecţia datelor valabile în România și detaliate prin Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Datele de identificare ale companiei SC RMB INTER AUTO SRL, sunt următoarele:

 

 • sediul social: în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj,
 • înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2093/1993,
 • CUI RO 4016034 atribut fiscal RO

 

Compania SC RMB INTER AUTO SRL face parte din Grupul Țiriac (Țiriac Holdings) și poate desfășura relații comerciale cu restul companiilor parte a acestuia, fără a se limita la aceste companii. Acest lucru nu implică transferul datelor dvs. cu caracter personal către alte companii ale Grupului Tiriac. 

Compania SC RMB INTER AUTO SRL poate transmite date cu caracter personal către producătorul auto al mărcii și către compania ITH Management Office, în calitate de operatori asociați sau persoane împuternicite. 

 

Prelucrarea datelor înseamnă operațiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

În continuarea prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va face referire la “Client”.

Prin utilizarea termenului “Client” compania RMB INTER AUTO înțelege orice reprezentant al publicului larg, cu care compania intră în contact și nu reprezintă o limitare la persoana care a achiziționat un produs / serviciu sau cu care există un contract în derulare.

 

Modalități prin care obține compania RMB INTER AUTO datele.

Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care se completează formulare sau documente, este accesată pagina de internet, aplicațiile online, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

În plus, SC RMB INTER AUTO SRL poate obține datele de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe înțelegem publicații ale instituțiilor și autorităților publice, registre și ghiduri publice, informații pe care le-ați făcut disponibile publicului prin social media, cât și pe internet.

Totodată, datele pot fi obținute și de la operatorii noștri asociați ori de la operatorii pentru către suntem împuterniciți – spre exemplu importator auto, producător auto.

Clientul poate pune la dispoziție date cu caracter personal prin completarea unor formulare din website, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse acțiuni de marketing ale companiei, în cadrul cărora a completat formulare etc).

 

Înregistrarea la newsletter

Pe pagina noastră web publicul are eventual posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv în scop de marketing, în măsura în care nu ați consimțit la alte utilizări ale datelor. Aveți posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter sau prin comunicarea unei solicitări scrise către adresa protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Temeiuri juridice în baza cărora prelucrează compania SC RMB INTER AUTO SRL datele cu caracter personal.

Compania RMB INTER AUTO prelucrează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:

 

 • pentru executarea unui contract la care Clientul sau persoana vizată este parte (de ex: vânzare – cumpărare produse auto, furnizarea de servicii suport pentru produsele achiziționate, trimiterea de notificări/informări cu privire la produsul deținut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a Clientului).
 • în baza interesului legitim al companiei SC RMB INTER AUTO SRL (spre ex: dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor, eficientizarea modului în care operează SC RMB INTER AUTO SRL, optimizarea proceselor SC RMB INTER AUTO SRL, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune compania în legătură cu punerea la dispoziție a serviciilor și produselor, furnizarea de răspunsuri la solicitările clienților sau a publicului);
 • în baza consimțământului Clientului, dacă acesta a fost acordat (de ex: în caz de marketing);
 • în baza interesului persoanei vizate (ex: rechemări în service sau informări privind garanția produselor achiziționate).

 

Scopurile în care prelucrează SC RMB INTER AUTO SRL datele cu caracter personal.

 

Scopurile pentru care SC RMB INTER AUTO SRL prelucrează datele cu caracter personal sunt:

 • furnizarea de produse și servicii, prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locațiile fizice, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale SC RMB INTER AUTO SRL, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă, internet);
 • centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile RMB INTER AUTO în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale SC RMB INTER AUTO SRL care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității)
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele SC RMB INTER AUTO SRL, contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici /costuri /funcționalități /beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produsele, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor și/sau serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale rețelei de dealeri, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă).
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizată/generală de către importator, rețea de dealeri și/sau alte entități din Grupul Țiriac și/sau de către partenerii acestuia, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat această prin intermediul oricărei solicitări sau formular al companiei.
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje (online, poștal sau telefonic);
 • identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt clienți ai companiei SC RMB INTER AUTO SRLin vederea efectuării de marketing personalizat, conform opțiunii Clientului exprimate prin formulare ale/ emise de companie.
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizată/generală de către importator, rețea de dealeri și/sau alte entități din Grupul Țiriac și/sau de către partenerii acestuia, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricărei solicitări sau formular al companiei.
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje (online, poștal sau telefonic)
 • identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt clienți ai companiei SC RMB INTER AUTO SRL în vederea efectuării de marketing personalizat, conform opțiunii Clientului exprimate prin formulare ale/ emise de companie.
 • analizarea comportamentului Clientului/oricărei persoane care accesează site-ul, prin folosirea de cookies, atât ale companiei, cât și ale terților, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor – pentru informații detaliate despre Politica de cookies te rugăm să consulți pagina noastră web;
 • pentru programe de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelității clientului.
 • efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile companiei pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor;
 • dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează întreaga rețea autorizată ce reprezintă brandurile comercializate de RMB Inter Auto (Daimler, Mitsubishi, Ford, Hyundai, Mazda, Honda, Land Rover, Jaguar):
 • crearea de scheme de comisionare pentru reprezentanții forței de vânzări, precum și calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățiți reprezentanții forței de vânzări că urmare a activității prestate;
 • efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități.
 • arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate companiei și expediată de către companie, precum și realizarea de activități de curierat;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care compania este parte;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor companiei, precum și realizarea de audituri sau investigații ale companiei;
 • realizarea de raportări către instituțiile competențe conform reglementărilor legale aplicabile;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale companiei, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.
 • pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc. ), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către companie.

 

Realizarea de profiluri și deciziile automate la nivelul companiei SC RMB INTER AUTO SRL

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 

Înregistrarea convorbirilor telefonice realizată de către compania SC RMB INTER AUTO SRL

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, compania poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale companiei. Compania urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor sale, investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor acorduri date de către Client, sau pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu.

Monitorizarea video realizată de către compania SC RMB INTER AUTO SRL

Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate corespunzător desfășurării activității operaționale, locațiile fizice ale companiei sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul „Zonă supravegheată video”.

 

Durata de timp pentru care prelucrează compania SC RMB INTER AUTO SRL datele cu caracter personal.

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

Termenul de arhivare a datelor prelucrate de SC RMB INTER AUTO SRL este de: 5 ani.

Termenul de prescripție a datelor prelucrate de SC RMB INTER AUTO SRL este de: 10 ani.

Termenul de prelucrare a datelor în scopul rezolvării problemelor juridice la nivel de SC RMB INTER AUTO SRL este de: 10 ani.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de compania SC RMB INTER AUTO SRL

Destinatarii datelor pot fi:

 • operatori asociați:
  • importatorii mărcilor reprezentate în România.
  • precum și companiei ITH Management Office – furnizor de consultanță al companiei.
 • persoane împuternicite:
  • Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; audit; serviciilor de suport; furnizori de cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor, instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții imobiliare.
  • Entități către care compania a externalizat furnizarea de servicii.
 • autorități și instituții:
  • Organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor.
  • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

 

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca RMB Inter Auto să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/SEE.

SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.

 

Înainte de a transfera date cu caracter personal din Spațiul Economic European (SEE) ne vom asigura că există garanții adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și, dacă este necesar, vom obține autorizația Autorității Competențe pentru Protecția Datelor. Entitatea care primește datele cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

 

Drepturile Clientului / persoanei vizate și modalitățile de exercitare a acestora.

 

 1. Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul Clientului de a avea acces la datele din formularul completat.

 

Dacă Clientul consideră că această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este suficient de clarificatoare, acesta poate avea acces la informații prin transmiterea unei cereri la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro de unde puteți afla:

 • care e scopul prelucrării datelor personale?
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

 

 1. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care Clientul sesizează că datele personale sunt inexacte sau incomplete, acesta are dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestor date prin transmiterea unei solicitări la adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de Client, ca persoană vizată, acesta are dreptul să solicite orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta îi va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ni se furnizeze datele despre Client care să demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea sa directă.

 

Clientul poate solicita separat să cunoască dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea Clientului, acesta va putea primi și o copie a formularului completat sau un alt format pe care compania îl deține.

Clientul trebuie să cunoască faptul că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale acest termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care Clientul va fi informat cu privire la prelungire.  

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii Clientului de rectificare sau nu îi vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.

 

 1. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul Clientului de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Clientul își retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • atunci când Clientul se opune prelucrării datelor sale;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

 

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale referitor la faptul ca Clientul a solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective. 

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii Clientului de a şterge datele personale sunt:

 

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

 1. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

 

 • Rectificarea datelor incorecte sau inexacte, Clientul poate solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă Clientul descoperă că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu dorește ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă Clientul dorește să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă Clientul este împotriva prelucrării, în continuare, poate solicita restricţionarea accesului la datele sale personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului Clientului de a se opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, Clientul va fi informat în timp util. 

 

 1. Dreptul de a retrage consimțământul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele Clientului se procesează că urmare a acordului exprimat, acesta are posibilitatea în orice moment să transmită un e-mail la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro prin care să anunțe că nu mai este de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor sale personale are ca efect încetarea comunicărilor și prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care Clientul o are de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, Clientul are posibilitatea să ne solicite ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), așa cum ne va indica.

 

 1. Dreptul de a se opune prelucrării – se aplică doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care Clientul se află; este dreptul Clientului de a ne solicita să nu prelucrăm datele sale în scopul creării de profiluri. Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului Clientului la opoziție, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al Clientului sau al altui utilizator.

 

Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul companiei SC RMB INTER AUTO SRL, în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, jud. Cluj, în atenția responsabilului cu protecția datelor sau la adresa de email: protectia.datelor@inter-auto.ro cu referința „solicitare GDPR„, cu excepția dreptului de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorității competente. 

 

NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

destinată reprezentanţilor legali ai entităţilor juridice şi persoanelor de contact

 

Societatea RMB Inter Auto SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 172, tel. 0264.438123, fax. 0264.438.003, cont nr: RO04 BRDE 130S V360 3057 1300 deschis la BRD – sucursala Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/2093/1993, Cod fiscal nr. RO aici în calitate de operator („Societatea”), transmitem această informare prin PUBLICARE PE SITE, prin intermediul persoanei juridice pe care o reprezentați sau prin angajatorul dvs, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul contractului încheiat sau interacțiunii profesionale cu RMB INTER AUTO.

 

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi contactat la:

 • adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro;
 • Telefon: 0264438121;
 • Program de luni până vineri, de la orele 08.00 la orele 16.00.

 

Această Notă de informare detaliază când şi de ce, noi, RMB Inter Auto S.R.L. (denumită în continuare  RMB INTER AUTO), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiţii de siguranţă, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate şi modul în care puteţi să vă exercitaţi aceste drepturi.

 

 • Scopurile şi temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră

 

 1. În cazul în care sunteţi reprezentant legal (ex: director, administrator, preşedinte al consiliului de administraţie) împuternicit sau persoană de contact pentru un actual sau potenţial partener entitate juridică (societate, fundaţie, asociaţie, instituţie sau autoritate publică) cu care intenţionăm să încheiem sau am încheiat un contract sau cu care interacţionăm în activitatea desfăşurată de dvs sau de noi în mod legitim, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv, datele de identificare: nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în contract, poziţie sau funcţie deţinută în cadrul entităţii juridice în numele sau pentru care acţionaţi, în procedurile judiciare şi/sau fiscale şi date necesare pentru derularea şi executarea contractului respectiv).

 

Dacă iniţiativa este a  RMB INTER AUTO sau a dumneavoastră, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a iniţia sau desfăşura relaţiile contractuale cu partenerii noştri, entităţi juridice, actuali sau potenţiali.

 

 1. RMB INTER AUTO are obligaţia de a respecta obligaţiile impuse prin normele legale ce reglementează diferite sectoare ale activităţii proprii, cum sunt: obligaţia de raportare către autorităţile fiscale, obligaţiile în materie financiar contabilă, obligaţiile în materia combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, obligaţii în materie de audit, sănătate şi securitate în muncă, pază şi protecţie, altele. Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este este necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.
 2. Din motive de securitate, atunci când sunteţi un vizitator al sediului  RMB INTER AUTO, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, datele dumneavoastră de identificare: numele, prenumele, calitatea de reprezentant) în scopul protejării spaţiului în care ne desfăşurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar şi a personalului  RMB INTER AUTO. Această prelucrare este posibil să fie făcută de proprietarul spaţiilor în care ne desfăşurăm activitatea, în baza unui contract privind serviciile de pază şi protecţie.

 

În acest caz, temeiul legal al prelucrării este respectarea obligaţiilor legale de pază şi protecţie pentru proprietarul clădirii, dar şi interesul nostru legitim de a ne proteja.

 

 1. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, http://www.inter-auto.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, adresa de IP, data şi ora accesării) în scopul monitorizării traficului şi pentru a îmbunătăţi conţinutul informativ al paginii noastre de internet.

 

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea şi eficienţa paginii noastre de internet.

 

Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie. Pentru mai multe detalii puteţi accesa Politica noastră de cookies existentă pe site.

 

 1. În plus şi în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scopul satisfacerii unor alte interese legitime ale  RMB INTER AUTO, respectiv exercitarea şi apărarea drepturilor noastre, inclusiv în faţa autorităţilor publice.

 

 • Dezvăluirea sau transmiterea datelor dumneavoastră către terţi

 

În situaţii temeinic justificate,  RMB INTER AUTO poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi, respectiv către:

 1. societăţile din cadrul Ţiriac Group, inclusiv acţionarii lor şi ai noştri;
 2. instanţe judecătoreşti sau arbitrale şi/sau alte autorităţi publice;
 3. avocaţi, specialişti din domeniile audit, juridic, consultanţă fiscală;
 4. terţe părţi indicate expres de dumneavoastră;
 5. furnizorii noştri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT şi de mentenanţă a sistemelor IT);
 6. terți achizitori, în măsura în care activitatea  RMB INTER AUTO ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 

 1. Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European sau în țări care nu sunt agreate ca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor. În situaţii de excepţie şi doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara zonelor descrise anterior se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecţie adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecţiei datelor cu caracter personal şi cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

 

 • Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

 

Cu excepţia situaţiilor în care legea română sau Regulamentul GDPR prevede contrariul, aveţi următoarele drepturi:

 1. dreptul de a fi informat, aşa cum se întâmplă în această Notă de informare;
 2. dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare;
 3. dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;
 4. dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă şterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 6. dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a vă prelucra datele, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 7. dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 8. dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

 

Cu excepţia dreptului de a formula o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poştă, la adresa: Str. Calea Turzii nr. 172, Cluj Napoca, România;
 • prin email, la adresa: protectia.datelor@inter-auto.ro; Telefon: 0264438121;
 • program de luni până vineri, de la orele 8 la orele 16.

 

 • Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului încheiat cu dumneavoastră, dar şi ulterior, după încetarea contractului, conform obligaţiilor legale stabilite în sarcina noastră şi cu respectarea procedurilor noastre interne (de exemplu, cu respectarea termenelor legale de prescripţie la care adăugăm circa doi ani), dar nu mai mult timp decât este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date.

 

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimţământului dumneavoastră, prelucrarea va continua până la retragerea consimțământului, cu excepţia situaţiei în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv o obligaţia legală în acest sens) şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanţă şi pentru soluţionarea oricăror proceduri juridice şi / sau fiscale.

 

Stocarea datelor este facută şi în programele şi aplicaţiile pe care le utilizăm în activitatea curentă, furnizate şi/sau dezvoltate şi/sau implementate pe staţiile locale ale personalului nostru, dar este posibil ca acestea să fie stocate şi pe serverele locale din sediile RMB Inter Auto S.R.L.

 

Vă asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ştergerii neautorizate, precum şi a altor riscuri similare, aplicate pentru toate modurile de stocare descrise anterior.

 

 • Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

 

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese automatizate.

 

 • Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

 

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală, legală sau o obligație necesară pentru a încheia un contract, iar în lipsa acestora nu se poate derula un parteneriat între  RMB INTER AUTO şi entitatea parteneră, nu pot fi îndeplinite obligaţiile legale, iar parteneriatul comercial nu poate fi perfectat şi nici dus la îndeplinire în mod complet şi corect.

 

În cazul în care sunteţi nemulţumit de respectarea drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin modalităţile descrise anterior, către Departamentul DPO. DPO va analiza plângerea dvs. și va lucra împreună cu dvs. pentru a rezolva problema.

 

Dacă în continuare considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost tratate corespunzător şi în conformitate cu legea, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți depune o plângere la aceasta, precum şi la instanţele de judecată competente.