Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalare centrală electrică fotovoltaică „CEF RMB Cluj-Napoca”

SC RMB INTER AUTO SRL  titular al proiectului „Instalare centrală electrică fotovoltaică „CEF RMB InterAuto Cluj” în localitatea Cluj-Napoca” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare centrală electrică fotovoltaică „CEF RMB InterAuto Cluj” în localitatea Cluj-Napoca”, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 172, judeţul Cluj.

 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri între orele 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

Distribuie acest articol