Stoc autoturisme 0264 438 121 office@inter-auto.ro

Panou de informare cu privire la date personale

Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Ca sa putem analiza comunicarea pe care ne-ati transmis-o, va informam ca prelucram adresa dumneavoastra de email, precum si orice alte date pe care le-am obtinut din emailul dumneavoastra.

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact:

- Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr 172

- Telefon: 0264.438.121

- Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Va prelucram datele cu caracter personal in vederea asigurarii si stabilirii unei relatii cu dumneavoastra, prin transmiterea unor raspunsuri la solicitarile dumneavoastra (fie ca ne solicitati o oferta sau doriti programarea la service, fie ca ne aduceti la cunostinta o anumita situatie sau aveti o reclamatie), prelucrare intemeiata pe interesul nostru legitim de a ne desfasura activitatea, precum si pentru a face demersuri la solicitarile dumneavoastra inainte de incheierea unui contract de furnizare produse sau servicii.

De asemenea, in cazul in care sunteti deja clientul nostru si ne transmiteti un email in legatura cu produsul sau serviciul furnizat, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul contractului incheiat cu dumneavoastra.

 

Cum prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal?

 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform solicitarii transmise prin email precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos.

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre:

- furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, producatorii de autovehicule in vederea acordarii garantiei si instintarii privind defectiunile aparute, furnizorii/producatorii de piese auto daca e cazul, prestatorii de servicii de asistenta rutiera, prestatorii de servicii de garantie extinsa, prestatorii de servicii de tip call center); autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale); contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii.  Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa protectia.datelor@inter-auto.ro 

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele dumneavoastra, precum si una sau mai multe dintre urmatoarele: numar de telefon, email, informatii puse la dispozitia noastra prin intermediul formularului completat online.

De asemenea, in masura in care ne furnizati aceste date in vederea incheierii unui contract cu RMB INTER AUTO SRL, in plus fata de tipurile de date deja mentionate, vom avea nevoie sa ne puneti la dispozitie si:

- Codul Numeric Personal sau alt identificator unic similar

- Seria si numarul documentului care atesta identitatea

- Adresa de domiciliu / Adresa de corespondenta

- Seria si numarul permisului de conducere (daca este cazul).

 

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Prelucram datele dumneavoastra pentru a va furniza oferte cu privire la produsele si serviciile din domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; inchirieri auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, masina de inlocuit pe perioada reparatiei, test drive, service ITP, asistenta rutiera), la solicitarea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract cu dumneavoastra.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va furniza produsul sau serviciul dorit, prelucrare intemeiata pe contractul incheiat cu dumneavoastra.

Daca v-ati dat consimtamantul, va vom contacta pentru a realiza sondaje de opinie cu privire la gradul de satisfactie fata de produsele si serviciile RMB INTER AUTO.

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos. 

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

1.  Daca sunteti interesat de ofertele noastre (potential client), transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal catre:

-       importatorii si producatorii de autovehicule in vederea urmaririi indeplinirii obligatiilor noastre avute in calitate de dealer conform Politicii privind schimbul de date intre dealer, importator si producator.

 

2. Daca sunteti sau ati devenit clientul RMB INTER AUTO, transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal catre:

-       importatorii si producatorii de autovehicule pentru acordarea garantiei produsului si remedierea in termen de garantie cu defectiunile aparute, catre furnizorii/producatorii de piese auto daca e cazul, prestatorii de servicii de asistenta rutiera, prestatorii de servicii de garantie extinsa, prestatorii de servicii de tip call center), conform contractului incheiat cu dumneavoastra;

De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise si catre:

·         autoritatile statului, la cererea acestora sau conform legii;

·         contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari);

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

In cazul in care incheiati un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. 

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus. 

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

Ce date cu caracter prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele, emailul dumneavoastra, precum si numarul de telefon, daca ati bifat si aceasta modalitate de comunicare, informatii puse la dispozitia noastra prin intermediul formularului completat pe website.

In masura in care efectuati test-drive-ul, in plus fata de datele mentionate anterior, vom prelucra si: 

Codul Numeric Personal sau alt identificator unic similar

Seria si numarul documentului care atesta identitatea

Adresa de domiciliu / Adresa de corespondenta

Seria si numarul permisului de conducere

Categoria permisului de conducere

Perioada de valabilitate a permisului de conducere.  

 

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

 

 

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

Prelucram datele dumneavoastra pentru a va programa la test-drive, in locatia aleasa de dumneavoastra, caz in care prelucrarea se efectueaza pentru a face demersuri la solicitarea dumneavoastra inainte de incheierea contractului specific pentru desfasurarea test-drive-ului, precum si pentru desfasurarea propriu zisa a test-drive-ului. 

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos. 

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate. 

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

In cazul in care va prezentati in showroom si incheiati un contract in vederea efectuarii test-drive-ului, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul. 

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. 

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro.

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

Ce date prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram adresa de email primita de la dumneavoastra, numele, prenumele, numarul de telefon, daca ati bifat si aceasta modalitate de comunicare, precum si informatii despre masina detinuta in masura in care ni le furnizati, informatii puse la dispozitie prin intermediul formularului completat de pe website.

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Prelucram datele pentru a va transmite comunicari in scopuri de marketing prin e-mail – newsletter – si/sau prin telefon/sms (inclusiv comunicari despre actiuni de marketing direct de promovare a ofertelor comerciale, invitatii la test-drive-uri si evenimente, asistenta pentru autovehiculul detinut: mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP), pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin email si/sau telefon si/sau mesaje pe platforme de comunicare mobila, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente.  De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos. 

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate. 

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. 

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele, emailul dumneavoastra, precum si numarul de telefon, daca ati bifat si aceasta modalitate de comunicare, date transmise de dumneavoastra prin intermediul formularelor de pe website. 

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

Prelucram datele dumneavoastra pentru a va furniza informatii cu privire la produsele si serviciile din domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; inchiriere auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, masina de inlocuit pe perioada reparatiei; test drive, service ITP, asistenta rutiera), la solicitarea dvs, inainte de incheierea unui contract cu dumneavoastra

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos. 

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

 Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

In cazul in care incheiati un contract cu privire la produsul sau serviciul respectiv, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. 

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele, emailul dumneavoastra, precum si numarul de telefon, daca ati bifat si aceasta modalitate de comunicare, informatii pe care ni le-ati pus la dispozitie prin intermediul formularului completat pe webiste. 

De asemenea, prelucram date cu privire la perioada in care si zona unde doriti sa folositi automobilul si preferinta pentru un anumit tip de automobil si tip persoana. De asemenea, in masura in care ne furnizati aceste date in vederea incheierii unui contract, in plus fata de tipurile de date deja mentionate va vom prelucra si:

Codul Numeric Personal sau alt identificator unic similar

Seria si numarul documentului care atesta identitatea

Adresa de domiciliu / Adresa de corespondenta

Seria si numarul permisului de conducere

Categoria permisului de conducere

Perioada de valabilitate a permisului de conducere.  

 

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilul cu protectia datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea transmiterii unui raspuns la solicitarea dumneavoastra referitoare la serviciul de inchiriere furnizat de RMB INTER AUTO SRL, prelucrare necesara pentru a face demersuri la solicitarile dumneavoastra inainte de incheierea unui contract de inchiriere autovehicul.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va furniza autovehiculul pe care doriti sa il inchiriati, prelucrare intemeiata pe contractul incheiat cu dumneavoastra.

Cum prelucram datele dumneavoastra?

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos. 

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

In cazul in care incheiati un contract cu privire la inchirierea unui autovehicul, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

 Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. 

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

 Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele dumneavoastra, locatia, email, masina ofertata la buy-back, precum si numarul de telefon, daca ati bifat si aceasta modalitate de comunicare, informatii puse la dispozitie prin intermediul formularului completat pe website.

 

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea transmiterii unui raspuns la solicitarea dumneavoastra referitoare la conditiile de buy-back, prelucrare necesara pentru a face demersuri la solicitarile dumneavoastra inainte de incheierea unui astfel de contract. 

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos.

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise si catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

 

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

 In cazul in care incheiati un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul.

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

 Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele dumneavoastra, precum si una sau mai multe dintre urmatoarele: telefon, email, in functie de ce ati bifat. De asemenea, vom prelucra date privind locatia preferata. Aceste date ne sunt puse la dispozitie de dumneavoastra prin intermediul formularului completat pe website.

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilul cu protectia datelor?

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

 

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea transmiterii unui raspuns la solicitarea dumneavoastra referitoare la activitatile de service pe care le furnizam sau pentru a va programa in locatiile noastre unde efectuam astfel de servicii, prelucrare necesara pentru a face demersuri la solicitarile dumneavoastra inainte de incheierea unui contract de prestari servicii.

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos.

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise si catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

In cazul in care incheiati un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

Ce date cu caracter personal prelucram si cum le-am obtinut?

 

Prelucram numele, prenumele, emailul dumneavoastra, precum si numarul de telefon, daca ati bifat si aceasta modalitate de comunicare, informatii pe care ni le-ati pus la dispozitie prin formularul aflat pe website-ul nostru.

Cine este operatorul si care sunt datele responsabilului cu protectia datelor?

 

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor nr. 2016/679 (“GDPR” sau “Regulamentul”), RMB INTER AUTO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993 actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoare date de contact: 

-       Adresa postala: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 172

-       Telefon: 0264.438.121

-       Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: protectia.datelor@inter-auto.ro

Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

Va prelucram datele cu caracter personal in vederea asigurarii si stabilirii unei relatii cu dumneavoastra, prin transmiterea unor raspunsuri la solicitarile dumneavoastra, prelucrare necesara pentru a face demersuri la solicitarile dumneavoastra inainte de incheierea unui contract de vanzare autovehicul.

 

Cum prelucram datele dumneavoastra?

 

Prelucram datele prin contactarea dumneavoastra prin telefon, sms, email, conform optiunii exprimate, precum si prin intermediul aplicatiilor pe care le utilizam in vederea desfasurarii activitatii noastre curente. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date atat timp cat nu solicitati stergerea lor, conform legii, pe perioada de pastrare mentionata mai jos.

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

 

Unde si catre cine transmitem datele dumneavoastra?

 

Catre furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, producatorii de autovehicule in vederea acordarii garantiei si instintarii privind defectiunile aparute, furnizorii/producatorii de piese auto daca e cazul, prestatorii de servicii de asistenta rutiera, prestatorii de servicii de garantie extinsa, prestatorii de servicii de tip call center);

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise si catre:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari).

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate de regula numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European. In cazul existentei unui transfer catre state din afara UE sau a Spatiului Economic European, ne asiguram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate.

 

Cat timp va prelucram datele?

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

In cazul in care incheiati un contract cu RMB INTER AUTO SRL, documentele vor fi pastrate pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada de arhivare si/sau perioada de timp necesara pentru atingerea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, daca este cazul.

 

Ce drepturi aveti cu privire la date?

 

Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Puteti exercita oricare din aceste drepturi prin transmiterea unei cereri la adresa de email protectia.datelor@inter-auto.ro

Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare prin transmiterea unui email la adresa de mai sus.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de RMB INTER AUTO SRL cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie. 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.