Regulament GIVEAWAY Balul Operei

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1. Organizatorul Campaniei

 

Organizatorul campaniei promoţionale „Giveaway bilete Balul Operei 2023” este SC RMB Inter Auto SRL, Str. Calea Turzii, nr. 172, oraș Cluj-Napoca, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J12/2093/1993, cod de înregistrare C.I.F. RO 4016034, reprezentată de Dl. Bogdan Ionuț, în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator.

 

2. Premiul oferit

 

În data 08.02.2023, în intervalul orar 10.00 – 11.00, va fi extras numele câștigătoarei/ câștigătorului celor două invitații disponibile pentru spectacolul Balul Operei, care va avea loc în 11.02.2023ora 19.00.

 

Pentru a participa la concurs trebuie să parcurgi pașii următori:

  • Follow paginii MercedesBenzCluj
  • Tag persoanei care îți dorești să te însoțească la spectacol
  • Share in story ca să afle și prietenii tăi de cadoul pregătit de noi

 

Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani.

Ridicarea  premiului se va face doar pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate.

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu sau nerevedincarea premiului până joi, 09.02.2023, ora 16.00, câştigătorul desemnat va pierde dreptul de atribuire a premiului. Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi Organizator.

 

Valoarea totală a premiului din oferit este de 600 lei (TVA inclus).

 

3. Perioada de desfăşurare a campaniei

 

Campania se va desfăşura în perioada 01.02.2023 – 07.02.2023, conform prezentului regulament.

 

4. Dreptul de participare

 

La campania promoţională „Giveaway bilete Balul Operei 2023” participă numai persoanele fizice, care au peste 18 ani împliniți.

Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C. RMB Inter Auto S.R.L. Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

 

5. Prelucrarea datelor personale

 

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, email şi nr. de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale organizate de S.C. RMB Inter Auto S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS au alte mijloace de comunicare.

 

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. RMB Inter Auto S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi că datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. RMB Inter Auto S.R.L.

 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii, scopuri promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile S.C. RMB Inter Auto S.R.L. sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către S.C. RMB Inter Auto S.R.L.

 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa RMB Inter Auto, Str. Calea Turzii nr. 172, în atenţia Departamentului Marketing.

 

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

6. Regulamentul Oficial

 

Regulamentul de participare este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută prin e-mail.

 

7. Soluţionarea litigiilor

 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

8. Încetarea campaniei

 

Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

9. Data extragerii

 

In ziua de 8 februarie 2023, în intervalul orar 10.00 – 11.00.

 

10. Condiţii de validare la extragere

 

Extragerea câștigătoarei/ câștigătorului se va realiza printr-un proces aleator, random.

Numele câștigătoarei/ câștigătorului va fi anunțat pe pagina de Instagram @MercedesBenzCluj.

ATENŢIE! Pentru premiul oferit în cadrul giveawayul-ui va mai fi extras încă un posibil câștigător, pentru rezervă. În cazul în care câştigătorul de drept desemnat prin tragere la sorţi nu poate accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi că nu a îndeplinit condiţiile de participare şi de acces la această campanie, stipulate în prezentul regulament, organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la rezerva extrasă, rezervă care va fi supusă aceloraşi proceduri de validare.

Distribuie acest articol